K43 - Học viện Ngoại Giao

Đây là group chính thức của những thí sinh đang có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Khóa 43 Học viện Ngoại giao.