Ungdomsledere i Oslo og Akershus.

Dette er gruppa for oss som er ledere for ulike kristne ungdomsarbeid i Oslo og Akershus. Facebook gruppa brukes stort sett for å komme ut med informasjon om samlinger, men du må også gjerne legge ut bønneemner og updates når det skjer no spesielt i ditt miljø.

Hver åttende uke samles vi til lunsj, prat og bønn. Alle ungdomsledere i byen er hjertlig velkommen. Legg gjerne til ledere du kjenner i gruppa!