Ge zijt van Beveren als ge...

J.F. van de Velde werd op 5 maart 1743 te Beveren Waas geboren als zoon van belangrijke handelaren en broodbakkers en overleed enkele maanden voor zijn 80e verjaardag, op 9 januari 1823 te Beveren.
Hij kende een bewogen leven in een woelig tijdsgewricht in onze contreien : de Oostenrijkse Tijd, de Brabantse Omwenteling, de Franse Overheersing, de Hollandse Tijd. In 1769 werd hij tot priester gewijd, werd bibliothecaris van de universiteit van Leuven en promoveerde tot doctor...