İYTE-Öğrenci Konseyi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Konseyi, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, mevcut sorunları dile getirmekle yetinmeyip, sorunun çözümü sürecinde söz ve insiyatif almayı kendine amaç edinmiştir. Üniversitemizdeki tüm karar mekanizmalarında öğrencileri ilgilendiren konularda alınacak kararlarda yer almak; bu kararların öğrencinin lehine sonuçlanmasını sağlamak; öğrencilerin eğitim ve öğretim başta olmak üzere bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerine katkıda bulunmak; İYTE öğrencilerini üniversite içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmek üzere çalışmaktadır.