Xả tReSs CùNg "vÈ HaY" "đỐ VuI" "tHơ HaY"

Zô đj.wuj lm ne káx mem..
zuj ơj là zuj, các bạn trong nhóm không đc post những bài viêt không lành mạnh,lừa đảo,minh bt mình se xoa ngay lập tức không cần biết ly do nhe,nhằm để tạo cho các bạn có giờ phút giải tress sau thời gian dài hoc tập,lam việc cũng như có được những nụ cười thư giản tốt nhất. TKS các bạn đã tham gia nhóm.....