Why we always silent on Reservation - its similar to corruption

Manzil ki or badte kadam...
Saakar hote sapno ki tripti ka ahsas...
Layabaddh hoti pranvaayu...
Hridaya spandan ki tartamyata...
Man tarangit ho rahin aatmgaurav ki oorja se...
Ek meetha rus ghul gaya ho jaise rakt vahiniyo me meri...
As qualify M.D. Respiratory Medicine
result declared...