FIIT Bakalári - prváci (2012/2013)

Skupina má slúžiť na účel vzájomného združovania sa a informovanie sa ohľadom štúdia na FIIT STU, IT, ubytovania a iných blízko súvisiacých tém (napr. krúžkovice, športove stretnutia, ...)

Prosíme pred každý príspevok v skupine dávať [predmet] príspevku do zátvoriek kvôli zvýšeniu prehľadnosti.**Odkaz pre (ne)členov:**
Ak je vaše FB meno veľmi odlišné od toho na zozname zapísaných študentov (mená ako Matej Jankin Najväčší Miláčik a podobne), pošlite niektorému z administrátorov správu s vašim skutočným menom.