Gävleborgs Botaniska Sällskap

En grupp för medlemmar i GÄBS och övriga med intresse för blommo...r, svampar, mossor och lavar. Här kan vi meddela när något är på gång, utflykter exkursioner och träffar. Dela med oss av intressanta fynd, diskutera händelser som berör vårt intresseområde, lägga upp bilder, ställa frågor. Välkomna. See More