Bolang Chapter IT Telkom

berjalanlah di muka bumi dengan merendahkan diri, dan lihatlah tanda-tanda kekuasaan Nya kemudian bersyukurlah :))