Wokół Soboru

W piątkowy wieczór 12 października 2012 r. w Sali Wielkiej toruńskiego Dworu Artusa rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "SOBÓR WATYKAŃSKI II - WIOSNA KOŚCIOŁA?". Konferencja była jednym z elementów inauguracji ROKU WIARY w Diecezji Toruńskiej. Organizatorami konferencji byli: Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK i Wydział Teologiczny UMK. Konferencję otworzył oraz powitał dostojnych gości dr Michał Białkowski - pomysłodawca konferencji i jeden z jej kierowników naukowych. Następnie oficjalne wystąpienia wygłosili: JE Ks. Biskup dr Andrzej Suski, Biskup Diecezjalny Toruński; Senator Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu RP; dr Ludwik Szuba, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia; prof. dr hab. Włodzisław Duch; Prorektor UMK oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Marcin Swaczyna. Kolejną częścią wieczoru był wykład inauguracyjny: "Sobór Watykański II w perspektywie teologiczno-eklezjalnej". Wygłosił go ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński z UKSW. Ostatnią częścią spotkania był panel dyskusyjny prowadzony przez ks. prof. dr hab. Jerzego Bagrowicza, z udziałem: Zbigniewa Nosowskiego, dr Dominiki Kozłowskiej, ks. prof. dr hab. Waldemara Chrostowskiego, ks. prof dr hab. Jana Perszona, ks. prof. dr hab. Marka Jagodzińskiego i ks. dr hab. Daniela Brzezińskiego. Drugiego dnia obrad w dwóch sekcjach: historyczno-politologicznej i teologicznej wygłoszono ponad 20 referatów naukowych. Sekcji historyczno-politologicznej przewodniczyli: prof. dr hab. Janusz Małłek oraz prof. dr hab. Wojciech Polak. Natomiast sekcji teologicznej: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, Dziekan WT UMK i ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. Wśród zabierających głos byli m. in.: s. dr Małgorzata Borkowska, ks. prof. dr hab. Jose Ramon Villar, Ewa K. Czaczkowska, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, prof. dr hab. Wojciech Polak, o. dr Grzegorz Dobroczyński, dr Paweł Milcarek oraz wielu innych znakomitych badaczy nauczania i historii Vaticanum Secundum. Konferencję zakończyło podsumowanie wygłoszone przez ks. prof. dr hab. Jana Perszona, drugiego kierownika naukowego konferencji. Podkreślić należy znaczący udział w konferencji przedstawicieli RUCHU ZNAK na czele z redaktorami naczelnymi miesięcznika "ZNAK" dr Dominiką Kozłowską oraz miesięcznika "WIĘŹ" Zbigniewem Nosowskim. Na zaproszenie skierowane przez dr Michała Białkowskiego oraz Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu Panią dr Cecylię Iwaniszewską przybyli także: jeden z najbardziej zasłużonych duszpasterzy akademickich o. Władysław Wołoszyn, legenda toruńskiej opozycji demokratycznej; Czcigodna Matka Ksieni Opactwa Benedyktynek w Staniątkach Stefania Polkowska; Pan Andrzej Wielowieyski, kawaler Orderu Orła Białego, b. senator i wieloletni sekretarz KIK-u Warszawskiego; Pan prof. dr hab. Kazimierz Czapliński, wieloletni Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu; Pan prof. dr hab. Stanisław Dembiński, b. Rektor UMK i b. senator; Pan prof. dr hab. Andrzej Tyc, b. wojewoda toruński i b. senator; Pani Prof. dr hab. Joanna Święcicka, Prezes KIK-u Warszawskiego oraz przedstawiciele KIK-ów z Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Płocka. Obecność na konferencji naukowej "SOBÓR WATYKAŃSKI II - WIOSNA KOŚCIOŁA?" tak licznej reprezentacji ruchu KIK-owskiego nie była przypadkowa, gdyż w dekadzie lat 60 i 70 XX w. ruch ten należał do najważniejszych prekursorów oraz promotorów odnowy soborowej w Kościele katolickim. W powszechnym mniemaniu mediów oraz uczestników konferencja była bardzo udanym przedsięwzięciem i zakończyła się pełnym sukcesem. Jednak w opinii jej inicjatora oraz organizatora nie spełniła jednego ze swoich podstawowych założyć - nie wywołała autentycznej dyskusji na temat aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce. Wewnętrzne podziały i napięcia w Kościele oraz zagrożenia ze strony współczesnej ekspansywnej cywilizacji laickiej winny być bowiem wystarczającym impulsem do takiej refleksji. Wypada mieć tylko nadzieję, że dopiero co rozpoczęty ROK WIARY przyniesie jeszcze wiele nie pogrzebanych szans na podjęcie takich rozmów. Czego życzę sobie oraz wszystkim odpowiedzialnym, dojrzałym katolikom w Polsce. Oficjalnym fotografem konferencji naukowej "SOBÓR WATYKAŃSKI II - WIOSNA KOŚCIOŁA?" była Pani Alina Dauksza-Wiśniewska.