Basinkomst, jämlikhet & nya pengar

Det mullrar runt om i världen, basinkomst och bankernas lånekarusell debatteras flitigt, vad jag saknar är den gemensamhetssyn som behövs för att både nå den jämställdhet som är nödvändig för att vi människor ska bli tillfredsställda och den sparsamhet med jordens resurser som är nödvändig om framtida generationer ska godkänna vårt hanterande av vår och deras hemvist i universum.
Jag använder ordet basinkomst hellre än medborgarlön men det är ingen skillnad. Min utgångspunkt är att det ska gå att basera allt på en säker grund utan oredovisade tyckanden.
Går det inte att i något avseende presentera en grund är det forskningsinsatser och kanske tester i halvstor skala som behövs, inte högljudd argumentering.
Trots att jag inte gått in på detaljer i denna första inlaga blev det drygt fem sidor, lite mycket kanske men det kändes nödvändigt. I fortsättningen ska jag skriva kortare om enskildheterna vilket jag tror passar bättre i detta medium.
Utifrån dessa förutsättningar har jag startat den här gruppen och välkomnar alla som vill deltaga.
Se mitt dokument "Räcker en enda jord åt oss människor?" som ligger under fliken "Filer", se ovan.