Frivillig enkelhet - mer med mindre

En grupp för oss som vill leva lite enklare. Enklare bostad, färre ägodelar, mindre arbetstimmar - mer frihet. Oavsett din anledning, här kan vi dela med oss av tips, råd och knyta kontakter med likasinnade.