Kosovo PHP

Për krejt ata që mirren apo ju intereson gjuha programuese PHP.
Të jeni të lirë të bëni pyejte dhe tju përgjigjeni atyre nëse e dini. Ta ndihmojmë njëri tjetrin.
Shumë të mirëseardhuna janë edhe aplikacioket që i punoni, ti postojmë dhe ti diskutojmë këtu. Ju lutem të jeni konstruktiv.