KLKM LAUT UniMAP

salam pengakap. Group ini adalah untuk ahli KLKM Laut Unimap atau Pengakap Laut Unimap. Group ini ditubuhkan sebagai alat perhubungan antara Jurulatih, ahli dan rakan- rakan pengakap yang lain.