Hội Apple watch Vietnam và các loại Smartwatch khác

Hội chia sẻ các thông tin, cách sử dụng Apple watch và các sản phẩm có liên quan (phụ kiện và các loại Smartwatch khác)

Ace lưu ý bàn luận và rao bán các sản phẩm có liên quan đến Smartwatch, không được đăng các sản phẩm khác nội dung làm loãng hội