Kiếm tiền với Android

TUYỂN CTV LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ THU NHẬP 5 > 6TR / THÁNG.
Yêu cầu:
✔ Có máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng. Sơ lược:
✔ Tiền công bạn nhận được bằng số bài khảo sát bạn làm
✔ Chỉ 20 Phút mỗi NGÀY Trả lời 2-3 Bài khảo sát TÍCH ĐIỂM
✔ Thanh toán ngay lập tức 1 khảo sát 100.000 VND
✔ Cuối tháng có từ 5.000.000 - 6.000.000 Vnd
✔ Hình thức nhận: Thanh toán qua thẻ cào Hoặc chuyển vào tài khoản! MẪU ĐĂNG KÍ CÔNG VIỆC: [http://infoq.vn/Registers/index?friend=409ad345f6711014]
BƯỚC 1: ĐĂNG KÍ THANH TOÁN - XÁC NHẬN EMAIL THÀNH VIÊN.
BƯỚC 2:Vào Trang Chủ ==> Trả lời câu hỏi đầu tiên nhận 100.000 VND VÀ THANH TOÁN NGAY.