2025

ඊයේ මායි සුරංගයි ෂොපින් ගියා..චුටි හුරතලී යාලුවෙක්ට කිව්වා. චූටි හුරතලී : හරිම ෂොක් අනේ..ජිවිතේ ම්ං අහන්න බලාපොරොත්තු උනු ලස්සනම වචන තුන එයා ඊයේ මට කිව්වනේ.. යාලුවා : ආනේ..ඈත්තද??ඒ කියන්නේ ඊයේ සුරංග "මං ඔයාට ආදරෙයි: කියලා කිව්වද? චූටි හුරතලී : පිස්සුද අනේ ඔයාට..ඒක නෙවෙයි. යාලුවා : එහෙනම්??? ඉතිරිය->http://bit.ly/17dY1d6 ආකර්ෂණ නීතියේ මූලධර්ම වලට අනුව ඔබේ මනස බල ගන්වන මූණු පොතේ අසිරිමත් අඩවිය.
AsIRImath mANAsa අසිරිමත් මනස
www.fb.com/asirimath