FILM PHOTO CLUB

Ảnh film và chỉ film.
Just by Film.
1. Please be advised that this group is about Film (analog) Photography and other digital images are not appropriated. All the photos should be only posted on the main group's timeline and not in the albums section.
+ Each member is allowed to post 3 photos a day, at most, in order to prevent the overloaded uploading from too many members.
+ Digital images are only allowed when they are for Summary Record of our group's offline sessions.
2. Please be polite and avoid using offensive comments. Every foul would be warned for the first time, then be banned from this club if repetition is occurred.
3. In order to have a lively social film photo club, the administrators would select eye-catching photos (with no specific criteria) to be the group's cover (Editor's Choice).
4. No forms of advertising is tolerated. However, because of the particularity of this group, Film Photography Equipment dealers would be considered, if the regularity of advertising is frequent. Otherwise, the post would be deleted.
Sincerely,
Film Photography Club Administrators.
1. Tiêu chí của CLB là Ảnh Film và chỉ Film. + Tất cả các thành viên chỉ được phép up ảnh Film. + Không up ảnh vào Album.
+ Mỗi thành viên được phép up không quá 3 ảnh/1 ngày. ( Tránh tình trạng bị loãng do số lượng thành viên khá đông và nhu cầu up ảnh cũng đông đảo thành viên.)+ Chấp nhận ảnh Digital up vào Album mang tính kỷ yếu và hoạt động ngoại khóa của tập thể trong CLB.2. Không viết bài đả kích khích bác, các comment thiếu lịch sự sẽ có cảnh báo lần đầu và yêu cầu ra khỏi CLB nếu tái phạm.
3. Để cuộc chơi của CLB trên tinh thần vui là chính, CLB sẽ cập nhật Ảnh Bìa (Editor Choice) không theo tiêu chí cố định nào bắt mắt là lên luôn.
Nhân đây cũng xin có lời cảm ơn đến 2 LAB đã từng tài trợ giải thưởng cho CLB là X- LAB và CROP LAB, nhưng do BQT mạng đã không hoàn thành được công việc chọn ảnh để giải thưởng được mang tính liên tục nên CLB xin phép ngừng không nhận giải thưởng nữa.
4. Không up quảng cáo và mua bán trong Groups. (Do đặc thù ảnh film nên nên BQT sẽ cân nhắc chuyện QC mua bán film và thiết bị film trên CLB, nhưng sẽ chỉ chấp nhận những member bán thường xuyên và liên tục. Những người mua bán lẻ BQT sẽ xóa bài.)

CLB FILMPHOTOCLUB