Garaha kina vaniyo ta......bahash...ani....khulaarha...