Vegge/Veggja i Kvås/Lyngdal i Vest-Agder i Norge

Dette er ment som et forsøk på å samle alle på fjesboka som stammer fra Vegge/Veggja i gamle Kvås kommune (nå Lyngdal) i Vest-Agder.

Vær gjild å skrive noen ord om din tilhørighet når du melder deg inn. Er du derfra sjøl? Er far eller mor eller kanskje bestemor eller bestefar? Kanskje også hvilket bruk du hører til: Øvregarden, Hauen, Midtgarden (Bern-garden) eller Nedregarden (Ingvald-garden).

Her skal IKKE legges ut fødselsår eller datoer på nålevende personer. Men gjerne bilder og gode historier.

Velkommen!