ตลาดกลาง ซื้อขาย ประมูล บอนไซ Social network for Bonsai

วัตถุประสงค์คือ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ของศิลปะทีชื่อว่า บอนไซ Bonsai เข้ามาร่วมเป้นพี่น้องเพื่อนฝุงกัน โดยทางเรามีกติกาทีจะอยุ่ร่วมกันสบายๆดังนี้ครับ
1.สมาชิกทุกท่านสามารถโพสซื้อขาย ประมูลต้นไม้ได้ และ สินค้าที่ไม่ใช่ผิดกฏหมายได้ทุกอย่างครับ .. เรียกว่าเชิญสำหรับทุกอย่างทีเกี่ยวกับ บอนไซ
1.1 กรณีโพสซื้อขาย จะระบุหรือไม่ระบุราคาได้ตามสะดวกครับ
1.2 การประมูลจะวิธีมีหมดเวลาหรือไม่มีเวลาและเคาะแต่ละครั้ง ต้องระบุให้ชัดเจน
1.3 การซื้อขายและประมูลไม้อยู่ทีความพอใจของเจ้าของและผู้ซื้อเป้นหลัก

2.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด การเมือง ศาสนา งดนะครับ

3.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม

4.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ลามก อนาจาร ภาพรุนแรงต่างๆ

5.ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน รวมทั้งห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น

6.ทางกลุ่มจะไม่รับผิดชอบใดๆในการซื้อขายเนื่องจากเป็นการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขาย ทางกลุ่มเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้น กรุณาตรวจสอบด้วยตนเอง ทางกลุ่มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับผู้ค้าขายในนี้ทั้งสิ้น

7.หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว ผู้ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้น หรือข้อความเห็นเหล่านั้นออกไป
โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงการขยายผลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควร ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา ของกลุ่มจะได้รับการแจ้งตักเตือน ถ้ายังมีการทำผิดกติกาอีก ผู้ดูแลกลุ่มขออนุญาตลบออกจากกลุ่ม

จากใจทีมแอดมินทุกท่านครับ ขอให้เล่นไม้อย่างมีความสุข