FB NAVARA Club-New

ก่อตั้งขึ้น วันที่ 22 ธันวาคม 2555
เจตนาและวัตถุประสงค์
ของกลุ่มFB-Navara Club มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวม ของผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งรถ
ถือเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความรักและชอบในแนวทางเดียวกัน
และยังเพื่อเป็นการรวมกลุ่ม วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ รวมถึงรูปแบบในการตกแต่งรถ
ที่อาจจะหาไม่ได้ทั่วๆไป ไว้ให้สมาชิกสามารถแสวงหาได้โดยง่าย
รถแต่งซิ่ง อะไหล่มือสอง อะไหล่หายาก

ปล. กลุ่มนี้รับเฉราะคนที่ใช้NAVARA เท่านั้น ขอภัยนะที่นี้ด้วยครับ
ใครที่ใชhjนาวาร่า แล้วอยากเข้าร่วมกลุ่ม แอดเข้ามาแล้ว โปรดโทรแจ้ง0815611200 หรือ ติดต่อทางเฟส Tot ti