İNEBOLU *TÜRKİYE'NİN İSTİKLAL MADALYASI ALMIS TEK İLÇESİ "YİĞİT İNEBOLU"

*TÜRKİYE'NİN İSTİKLAL MADALYASI ALMIS TEK İLÇESİ(İnebolu'nun destansı mücadelesi, Kurtulus Savası'nın kazanılmasından sonra 11 Şubat 1924 tarihinde TBMM'nin çıkarttığı 66 numaralı kanunla beyaz seritli İstikal Madalyası ile taclandırılmıstır. )
*İnebolu'nun ve onun destan yazan kayıkçı ve halkının bu vatanperverlikleri cephedeki Mustafa Kemal Atatürk'ün Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da; kulagım İnebolu'da şeklindeki sözleriyle anlam bulan ilçe..........
*Cepheye mermi tasıyan ŞEHİT ŞERİFE BACI'nın memleketi
*Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin temellerinin atıldıgı ilçe(Mustafa Kemal Atatürk'ün 25-27 Ağustos 1925 tarihindeki İnebolu ziyaretinde söylemis olduğu "Bu serpuşun ismine Şapka denir" nutkuyla şapka ve kıyafet inkılabı başlamıştır.)
*Görülmeye değer aşı boyalı evleri.....
*Şanlı tarihi....
*Masmavi denize sırtını dayamıs yeşilin her tonuna hakim muhteşem doğası,Kestanesi,balı,fındığı,böğürtleni,plaj ve koyları ile....

********* YİĞİT İNEBOLU********

Anlat bana bir parçacık ecdadımı anlat...

Muhtacım o efsaneye İnebolu'nun kayık ve kağnısını da kat...

Düşmanların güzel yurdumuzu paylaştığı, kara kara bulutların göklerimizi sardığında, İzmir'den gelen "Yetiş" sesi yükseldiği zaman, Milli Kurtuluşumuz için feragat ve fedakarlıkla çalışan, Karadeniz'in sert rüzgarlarına göğüs geren, bütün heybetiyle düşmana gülen küçük ve şirin bir belde İNEBOLU. İnebolu kucak açmıştı gelenlere, İstiklal aşkıyla Anadolu'ya geçenlere, damarlarında İstiklal aşkı dolaşan, Anadolu'nun tek giriş kapısı İNEBOLU vardır.

Anadolu'ya, cepheye koşanlar, Mustafa Kemal'in safında Türk İstiklal ve Cumhuriyet'ini kurmaya ve kurtarmaya çalışanlar bu kapıdan geçtiler. Düşmana kan kusturan gülleler, buradan geçti. Afyon'a, Sakarya'ya, Dumlupınar'a, İzmir'e gidenler buradan geçtiler. Buradan gitti bütün cephaneler. Büyük Önder gözüm Afyon'da, kulağım İnebolu'da diyordu.

9 Haziran 1921 'de bayram sabahı Yunanlılar Panter Zırhlıları ile şehri ve cephaneleri teslim almak istediler. Notalar verdiler, bombalar yağdırdılar. Çünkü kutsal emanetler buradaydı. İnebolu'lular ne şehri ne de kutsal emanetleri teslim etmediler.

Türk'lüğün metanetinin ve cesaretinin, asla esareti kabul etmeyeceğini bildirdiler düşmana 9 Haziran 1921'de İNEBOLUlular. Burası kayıkla, kağnının mucizeler yarattığı beldedir. İNEBOLU...11 Şubat 1924'de T.B.M.M.'nin 99. Oturumunda Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından beyaz şeritli İstiklal Madalyası ve Beratı'yla taltif edildi. İnebolu bu methiyeye mazhar olurken Türk İstiklal Tarihi'ne altın harflerle yazıldı Kahraman İnebolu'lular.. Yatakları, toprak taş idi, Yedikleri tuzsuz, yağsız aş idi, Kayığı, kağnısı, çapası ve takasıyla, Beşikleri sırtında birer kahraman, İşte İnebolu çocukları, İşte 9 Haziran... 9 Haziran 1921 ve Kurtuluş Savaşı'mızda İnebolu'luların gösterdiği fedakarlıklar; bizzat o günleri yaşayan 1893 İnebolu doğumlu İstiklal Savaşı'nda Kastamonu ve İnebolu havalisi deniz ve kara harekatı yazarı mer­hum Nurettin Peker'in eserinde konu resim ve vesikalarla tarihe malolmuştur. Gerek yazarın belgeleri, gerekse o günleri yaşayanlarının anılarının araştırılması sonucu aşağıda özetlenmiştir:

Mondros Antlaşması ve uygulamasına 1918'de ilk başkaldıran İnebolu'dur.

Kurtuluş Savaşı'nda Ankara ve Batı Cephesi'nin ilk ve tek iskelesi İnebolu'dur.

Düşman ablukasını hiçe sayan, yedisinden yetmişine elbirliği ve vatan aşkıyla gece gündüz çalışan İnebolu ve İnebolu'lulardır.

Düşman filosuna teslim olmayan İnebolu'dur.

Yüzbinlerce ton savaş aracını, onbinlerce subay ve ailelerini, kumandan ve erlerini, seçkin büyükleri en zor koşullarda karşılıksız ve güvenle indirip, bindiren, taşıyan ve barındıran İnebolu'nun atılgan ve çalışkan denizcileridir.

Bunları Ankara ve cephelere ulaştıran İnebolu - Kastamonu havalisinin emzikli, beşikli, kadınlı erkekli kahraman halkıdır.

Türk Denizciliği'ne çekirdek, dünya denizcilerine örnek, gözüpek denizciler yetiştiren İnebolu'dur.

Milli Mücadele'nin kapısı, gözü, kulağı ve can damarı İnebolu'dur.

Güneyde Gaziantep, Kuzeyde İnebolu, Türkiye'nin yıkılmaz kaleleridir.

İstiklal Madalyaları; Özgürlük, Bağımsızlık ve Egemenlik bedelidir. İnebolu, İstiklal Savaşı'mızda kayıkla kağnının mucizeler yarattığı beldedir.