23-27 OCAK İlköğretim 1-5 Matematik Dersi Öğretim Prog. Çalıştayı

23 Ocak - 27 Ocak 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK destekli, Milli Eğitim Bakanlığı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile ilköğretim sınıf öğretmenlerine yönelik "İlköğretim 1-5 Matematik Dersi Öğretim Programının Öngördüğü Öğretmen Profili