XIX LO im. Powstańców Warszawy (official)

Jest to grupa stworzona przez Samorząd szkolny.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Maciej Pudlarz
Marta Piechota
Olek Bokszczanin
Anna Pióro
Mikołaj Opaliński
Łukasz Benedykciński
Piotr Hoduń