GTrading

歡迎任何對G-Shock或Baby-G有興趣嘅人士查詢(除咗有Casio,其他有Seiko,Rolex等等)本社團會盡量配合搜尋...閣下想要嘅型號款式。如有需要更會為閣下搜尋其他品牌或名廠手錶(所有錶請給予Model No會較方便快捷地為閣下尋找)