Frivillig gruppe for avholds på Haugaland

For å informere kvarandre om aktuelle ting som skjer og idear til arrangement og liknande