Bảo vệ sự sống_chống phá thai

Hãy Cùng Nhau Bảo Vệ Sự Sống, Các EM THAI NHI....Hãy Tuyên Truyền Cho Mọi Người, Các Bác Sĩ, Nhất Là Các BÀ MẸ, rằng : " ĐỪNG BAO GIỜ TỪ CHỐI CÁC THAI NHI, ĐỪNG CỰ TUYỆT, PHÁ HOẠI SỰ SỐNG ". Các Bạn Hãy Hành Động Đừng Để Các THAI NHI Bị Hư Mất. NGUYÊN XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO CÔNG VIỆC NHỎ BÉ NÀY CỦA CHÚNG CON. Amen !