MOBILE PHONES KI TAKKAR

MOBILE PHONE KI KIS PHONE SE TAKKAR HO SAK TI HAI