Mỗi ngày 5 từ vựng academic ^^

Trí nhớ của chúng ta là hữu hạn. Vì thế mỗi ngày, bạn chỉ cần họ...c 5 từ vựng, dần dà bạn sẽ trở thành một chuyên gia vocab trong nháy mắt smile emoticon See More