Oppegård Golfklubb Herregruppa

Åpen gruppe for alle som liker Oppegård Golfklubb Herregruppe. Kom med innspill, diskuter, kom med spørsmål, bli kjent.