Chumphae Forex

กลุ่มนี้ เน้น EA เท่านั้น เพราะถ้ามีเวลาวเทรด คงไม่มี EA ไม่ต้องการโฆษณา โปรก ว่าฟรี สมัครแล้วได้โบนัสเงินฟรี ไม่ต้องนะครับ เค้ามีจุดยืนของเค้า