Khoa Thương Mại.UFM

Group dành cho mục đích thông báo về các hoạt động Đoàn-Hội, việc làm, giải đáp các thắc mắc của các thành viên. Ngoài ra thì những bài viết không có liên quan sẽ không được phê duyệt...!