‫נספרסו Nespresso- קהילת צרכנים‬

חוקי הקבוצה:
1. אין לנקוט בלשון מזלזלת וכוללנית כלפי חברים בקבוצה, ואין לכנות חברים בקבוצה בכינוי :סוכנים בשכר".
הודעות שלא יעמדו בכלל זה יימחקו.
2. כל טענה כלפי חבר בקבוצה ניתן להפנות אלי. אבקש לא להגיב להודעה זו.