Lớp 32k12 - ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

Chúng tôi - 32K12 - Rất chi là bình thường, nhưng cực kỳ ....khó lường.!