Grand Rapids Rueda de Casino Group (Public)

A positive group of people with a great love for learning how to dance Authentic RUEDA/Cuban Salsa

Un grupo de gente positiva con gran amor para aprender a bailar RUEDA/Salsa Cubana Authentica