BOZDOĞAN SOYADINI TAŞIYANLAR

Dünyanın bir çok şehrinde BOZDOĞAN soyadını taşıyan bir çok aile olduğu gözlenmektedir.Soyadı BOZDOĞAN olanların hem sayısını hem tanışmasını hem sohbet etmesini sağlamak amacıyla bu grup kurulmuştur. BOZDOGAN ASIRETI: 24 Oğuz Boyunun Üçoklar koluna mensup büyükçe bir kol. Moğol Baskıları sırasında doğudan gelen birçok boylar, aşiretler kendi içlerinde daha küçük guruplara ayrılımış. Ve hemen hemen dünyanın her yayına yayılmışlar. Bu gurupların kimisi istilaya direnmiş ana yurtta kalmış kimisi batıya göç etmiş kimisi de zamanının Bizans sınırına yerleşmiş. Bunların örnekleri şöyle Bozdoğan ilçemizin Eymir -asıl adı Eymür- yine oğuzların bir kolu. Kazakistan'da Türkmenistan ve diğer Türki Cumhiriyetlerde aynı adı taşıyan yerleşim yerlerini ve boyları günümüzde de görmeniz mümkün. Muğla - Kavaklıdere'ye bağlı Çavdır Köyü'de hâkeza yine aynı ama asıl adı Çavuldur diye geçiyor ve aşağı yukarı karakteristik özellikleri Orta Asya'daki boydaşlarıyla aynı yapıya sahip. Gelelim Bozdogan aşiretine. Osmanlı zamanında da Adana ve havalisindeki Bozdogan aşiretinden sıkça söz edilmektedir. Ama bununla ilgili arşiv vesikalarında - Firka-i Islâhiye- 18. 19. yy'llarda Adana bölgesinde geçinemeyen Bozdoğan Aşiretine mensup kardeş kolların geçinemedikleri ve İstanbuldan gönderilen Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki Fırka-i Islahiye komisyonu bölgedeki âsâyişi sağlamak için bu bölgede huzur ve sükûneti sağlamak için bu kollardan birini batıya doğru göç ettirmiştir diye bahsolunmaktadır. Buradan yola çıkarak devlet tarafından iskân ettirilen her topluluğun zapt-u rapt altına alındığını göz önüne alırsak ve Bozdoğan isminin çok eskilere dayandığını ve Kanuni Sultan Süleyman zamanın Sultanü'ş-şuarası Bâkî tarafından Bozdoğan İlçesi için -o zamanlardaki adıyla Bozdoğan Karyesi- şiir yazıldığını düşünürsek Bozdoğan Aşiretinin de bir kısmının Anadolu'nun muhtelif coğrafyalarına yayıldığını mesela bir kısmının Adana Bölgesine bir kısmının Kastamonu bölgesine yerleştiğini bir kısmının da Aydın'ın Bozdoğan ilçesine gelip burayı şenlendirdiğini ve buraya kendi aşiretinin adını verdiğini söyleyebiliriz.

Çukurova 1600’lü yıllardan hemen sonra büyük göçlere ve sosyal çatışmalara sahne oldu. “Kovgun Dönemi” olarak isimlendirilen aşiretlerin derebeylerinin, eğemen olduğu, çatışmaların yaşandığı bu dönemde Bozdoğan Aşireti’ne bağlı topluluklar bölgeyi ele geçirdiler. Ramazanoğulları dönemindeki yapı bozuldu, Bozdoğan’ın kolları olan Menemenci Aşireti Karaisalı Bölgesi’nde, Sırkıntı Aşireti ovalık Kozan Bölgesi’ne, Karsantı Aşireti de Meydan Kalesi ve civarına yerleşti. Aladağ,Demirkazık,Bakırdağı,Binboğa Nurhak dağlarında yaşadılar.

Aydınlı ve Adanalı Bozdoğanlar İse Kardeştirler.Bozdoğanlar Merttir..Yiğittir..