Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Αχαρνών)

Ιατρικά θέματα πρόληψης κυρίως του Καρκίνου και θέματα πολιτισμού κυρίως της πόλης των Αχαρνών.