Travel Group

NEW -\-\ โปรฯ ถล่ม ! 【ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น】 3 วัน 2 คืน
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
มันเด็ดตรงที่ บิน 5 ดาว EMIRATES ราคาเดียว 10,900 .- © 17-19 มกราคม 2558 » » เปิดแค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้น © ✔พิเศษ » » เมนู เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
✔นอนจูไห่ 1 คืน เซินเจิ้น 1 คืน
✔วัดไป่เหลียน
✔ช้อบปิ้ง Lowu
✔ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
✔หาด Repulse bay
✔วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน
✔ช้อบปิ้ง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
ติดต่อ: 053-283555 ต่อ 11 , 087-4122828