»»NƠI LẮNG NGHE VÀ CẢM NHẬN TỪ TRÁI TIM«««

Chào mọi người mình là quản trị viênMình thành lập nhóm này chủ yếu là muốn mọi người co´ thể stress và chia se cảm xúc của mình ở đây cũng có nhiều chuyện mà mình không thể nói với những người sung quanh thay vào đo mọi người cũng có thể đăng hình lên hoặc co thể đăng những dòng si nghỉ của mình ở đây mọi người cũng co´ thể chia.sẻ những cảm súc đó mình thành lập nhóm này chủ yếu là muốn mọi người lắng nghe trái tim mình đang muốn ngiˋ và cần giˋ và cũng có thể giao lưu kết bạn