Hội độc thân vui vẻ Lai Châu


Ế là hiện tượng.... Đóng cửa trái tim... Tạm thời ngừng sản xuất tình cảm, do thua lỗ, và vốn đã hết... Tình cảm tồn kho quá nhiều....chi phí bảo quản, bảo trì quá lớn... Không có đối tác phù hợp, kinh doanh trì trệ dẫn đến tâm lý sản xuất k đảm bảo...an ninh tinh thần kém.... Chờ khi nào kinh tế phục hồi sẽ tiếp tục sản xuất... ^^