Hikog runners club

GOOD GOVERNANCE WILL MAKE PHILIPPINES THE RICHEST COUNTRY IN THE WORLD. "Philippines can be the richest country in the world, due to its vast deuterium and oil fields including its mineral resources" Para sa kaalaman ng karamihan at para malaman niyo na rin ang dahilan kung bakit nanggigil ang Tsina at iba pang bansang pilit na gumagawa ng paraan na panghimasukan ang interes, ekononomiya at teritoryo ng ating bansa. Dagdag pa ang mga pulitikong may mga personal na interes kaya nangungunyapit sa kapangyarihan at halos lahat ay gustong maging pangulo ng Pilipinas. Wag po nating hayaang mapasakamay ng mga walang malasakit ang pamumuno sa ating bansa, kailangan natin ang mga mamumunong may labis na pagmamahal sa bayan... Sana'y maging daan ito upang mamulat, magising at magkaisa ang liping Pilipino, nasa atin po ang solusyon para sa ikauunlad, ikakaginhawa nating lahat... DARATING ANG ARAW NA TITINGALAIN TAYO NG BUONG MUNDO, BABALIK ANG KANILANG RESPETO AT HINDING HINDI NA TAYO MAMALIITIN. BABALIGTARIN NATIN ANG SITWASYON... WALA NANG AALIS NG ATING BANSA, MGA DAYUHAN NA ANG MANGANGAMUHAN SA ATIN!!! *******************
Deuterium in The Philippines may Generate $30B per year Income I have scanned through the internet and I found this write up a few years ago about Deuterium in the Philippines. The Author , however, has not revealed his identity. It looks interesting anyway, so I share this article. A SPECIAL REPORT
International Press Release By: (name of proponent withheld)
Metro Manila , Philippines HYDROGEN from Water was predicted by Jules Verne in 1874 to be the fuel of the future. During World War II, Germany used V-2 Rocket Bombs propelled by HYDROGEN. Now, Dr. Jacob Bigeleisen discovered that at room temperature or under atmospheric condition, DEUTERIUM ATOMS are electrolyzed naturally out of water in the form of HYDROGEN gas. This natural phenomenal process needs no expensive electric power consuming electrolysis to artificially separate HYDROGEN from OXYGEN in Water. What is DEUTERIUM? Deuterium is HEAVY WATER or HYDROGEN WATER without oxygen. This is obtained from the deep trenches of the World and the World