Senterkvinnene i Hordaland

Alle kvinner som er registrert som medlemmer er automatisk Senterkvinner. Me ønsker fokus på kvinners påvrkning i politikken og i samfunnet ellers. Me er dei som skal auka fokuset på dei mjuke verdiane i politikken. Her snakkar me om t.d. eldreomsorg, skule og barn, men me har og sterke meiningar om alt anna som rører seg i politikken. Me vil påvirka, me vil ha fleire kvinner inn i kommunestyrer, fylkesting og storting. Det er framleis for få kvinner i "styre og stell" her i landet. Me er åpne for innspill, og ønsker dialog med alle senterkvinner og bevisstgjering av kva me ilag kan skapa.