Social Running Network Group

กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในหมู่คนรักการวิ่ง และเพื่อการทำกิจกรรมร่วมกันในวาระและโอกาสข้างหน้า
(ช่นกิจกรรมที่ผ่านมา ในช่วงที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ได้จัด Run to Fight Flood " วิ่งสู้ภัยน้ำท่วม" ขึ้น โดยนำรายได้จากการบริจาค เข้าสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม )