Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp

* Đây là nhóm được lập ra để chung tay góp sức xây dựng một thành phố Đà Nẵng Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp. Mọi thông tin ngoài mục đích trên khi đưa lên sẽ bi loại mà không cần báo trước.
* Vui lòng không đăng tin mang tính kích động, nội dung không lành mạnh, không dùng ngôn từ mất lịch sự. Không sử dụng hình ảnh phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục...