Samen één

Gemeenteproject 'Samen één'.
Zes weken lang, tweeënveertig dagen samen als gemeente bezig met het wonderlijke gegeven, dat we, zo verschillend als we zijn, in Jezus Christus één zijn. Dankzij Hem zijn verschillen geen drempels, maar kansen om elkaar aan te vullen en te dienen.
Iedereen kan meedoen: jong en oud, man en vrouw, aan huis gebonden of gezond van lijf en leden, alleen of samen...