Карнобат - МГЕРБ

Млади хора които се стрмят техният град да се развива!

МГЕРБ Карнобат - Общинско Ръководство:
- Чавдар Вълев - Общ. Председател
- Кремена Русева - Орг. Секретар
- Таня Хазърбасанова - Чл. Общ. Ръководство

МГЕРБ КАРНОБАТ а е част
от Областната Структура на МГЕРБ БУРГАС
Обл. Ръководство МГЕРБ Бургас:
- Обл. Председател: Тодор Йосифов
- Орг. Секретар: Антон Берданков
- Чл. на Обл. Ръководство: Христина Недева