‫יסודות החשבונאות 10280 סמסטר 2015א+ב באו"פ‬

קבוצה זו נועדה לתמוך בסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה הלומדים את יסודות החשבונאות 10280 בסמסטר 2015א+ב. במהלך הסמסטרים יועלו פתרונות של שאלות מהממנ"ים עם הסבר מפורט לכל שאלה בוידיאו, יחד נעבור את הקורס בקלות!