KAI KUMA 'O E MAPU 'A VAEA

Tulou mo kimoutolu kotoa he fale ni. Ko 'eku fktokanga mo e na'ina'i telia na'a hoko e peesi ni ko hota maumau'anga. Ka 'oku ke lotomamahi ha taha 'o e kau memipa? Kataki (tapuange mo Hou'eiki) 'o folo ha'o fo'i Panatolo ke ke ki'i mokomoko. Kae toki hoko atu h'o lomilomi. Pe a kapau 'oku 'ikai?? 'Oku fele e ngaahi lea lelei mo kehekehe ke
fkfotunga 'aki e me'a 'oku ke mofi ai. Ko kitautolu ni ko e nofo pe 'a fanau ka 'oku 'ikai ko e nofo 'a Makahunu mo Niumotu'u!!! 'Ofa 'oku 'ikai keu 'itengia a Hou'eiki!! Fk'apa'apa atu,'Etuate Faiva ko ho'o mou ki'i Sevaniti talangofua. Hahahaaaaaaaa... Luv&Respect!!!
Koe taumua 'ae peesi ko 'eni ke fetaulaki ai 'ae Houma kotoa pe he vahaope ,,,talitali lelei ha taha Houma (Tonga Tapu) kene afea mai 'ae 'api ni.,,,,NA'E KAMATA PEESI A HOUMA HE 'AHO 21 'O ME 2012.