iLOCANDIA BUY AND SELL SWAP

KUNG DI MO NAMAN GINAGAMIT iBENTA MO NA!!
BENTA MO O PALIT TAYO!?